logo
home contact
M&S DIE ENGINEERING . INC
人力 & 经验
软件环境
M&S优势
 
 
 
 软件环境
 
 联系我们
 
 地图
 
总公司
TEL : +82-(0)51-715-1000
FAX : +82-(0)51-715-1009
 

M&S 能力 > M&S优势

 
 
具有先进国际汽车公司和A级供应商的技术
汽车开发高级技术 /丰富的经验
为车型开发从设计到生产,完整的开发过程链
注塑模&冲压模具的开发经验。(模具 & 生产 & 装配)
高级的CAD技术 (CATIA V5, UG NX …)
 
 
 
Headquarter 2~6 F, M&S B/D, 264-1, Yangjeong 2 Dong, Jin-Gu, Busan City, Korea / TEL : +82-(0)51-715-1000 / FAX : +82-(0)51-715-1009